Wybierz pakiet


Nie rezygnuj z czegoś, tylko dlatego, że nie możesz się ze mną spotkać. Online możemy zdziałać wszystko!

Oba pakiety to koszt jednorazowy i zawierają sześciotygodniową opiekę w formie cotygodniowych raportów.